BIZ hakda

Biziň kompaniýamyz, Şijiazhuang şäheriniň çeýe demir zolagynda ýerleşýär.30 ýyldan gowrak wagt bäri öndürilýän demir turba armaturlary bilen işleýäris, her ýylda 4000 tonnadan gowrak önüm öndürýäris, esasanam “British Standard”, “American Standard” we “Din Standard”. Biz elektrik peçini demiriň eremegi üçin ulanan ilkinji öndüriji. material takyk bolmaly. productshli önümlerimiz elektrik peçimiz tarapyndan öndürildi.Esasy önümlerimiz “SDH” we “ge” markasy galvanizli we ýokary hilli önümçilik bolup durýan gara reňkli demir turba armaturlarydyr.

 • 12000 m² Meýdany
 • 4000T Ualyllyk çykyş
 • 200+ Işgärler
 • 40+ Hünärmenler
 • guýma ussahanasy
 • dolanyşyk gutusy
 • hakda
 • Özüňiz görüň

  Sözler diňe size köp zady aýdyp biler.Haas-yňyzy her tarapdan görmek üçin bu suratlar galereýasyna göz aýlaň.

 • hakda

Dökümiň ​​dürli usullary

El bilen şekillendiriş, ýarym awtomat maşyn galyplary, awtomatiki maşyn galyplary, örtülen çäge ýadrosy emiarym awtomat maşyn galyplary, örtülen çäge ýadrosy awtomatiki maşyn galyplary, doly örtülen gum modelleri.Iň amatly guýma usuly islendik önüme görä kesgitlenip bilner.

hakda

ABŞ bilen habarlaşyň

Dökmegi halaýarsyňyzmy?
Biz örän ökde, geliň bilelikde ara alyp maslahatlaşalyň.
Bize pursat beriň, ajaýyp harytlary berip bileris.