Bileleşik

Gysga düşündiriş:

From 2012 zawodymyz elektrik armaturlaryny öndürip başlaýar, ilki bilen çeýe demir bilen geçiriji korpus öndürýäris, soň beýleki zatlary ulaldýarys.Indi guat, gyrymsy, EYS, Lt birleşdirijisi, lt birikdirijisiz lt birleşdirijisi, birleşme, ulaldyjy, emzigi ýapmak, dem alyş demini almak, örtük, alýumin zynjyrlary we ş.m. öndürip bileris, başda gara gum galyndylaryny öndürmek üçin ulanýarys, soň ädimme-ädim gowulaşýarys, indi hemmämiz sary gum bilen täze galyby täzeden gözden geçirdik, sapak CNC enjamy tarapyndan ýasaldy.Esasan häzir öndürýän üstümiz elektrik, ýöne ilki bilen galvanizli, soň bolsa elektrik bilen ýasap bolýar.Şeýle hem, täze element üçin galyby açmak tejribämiz bar, isleseňiz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylyşy

Geçirijiler, ýa-da geçirijiler ýa-da beýleki enjamlar, geçirijiler aýlanmazdan we ş.m. birikmek üçin ulanylýar, geljekde ulgam böleklerine girmäge we aýyrmaga mümkinçilik berýär.3/4 we 1 ululygy üçin material uglerod polat, 11/2 we 2 ululykdaky material çeýe demirdir.

Görnüşleri: Geçiriji enjamlar

Pönüm öndürmek SIZE Gap
UNION 3/4 Kiçijik gutuda, soňra uly kartonda
UNION 1 Kiçijik gutuda, soňra uly kartonda
UNION 1-1/2 Kiçijik gutuda, soňra uly kartonda
UNION 2 Kiçijik gutuda, soňra uly kartonda

Material

Bileleşik --- Elektro galvanizli çeýe demir
Bileleşik --- Elektro galvanizli uglerod polat
5. Ölçegi: 3/4 '' - 2 ''
6. Sapak: NPT
7. Şertnama tölegleri: önüm öndürmezden ozal önümleriň 30% öňünden tölenmegi we B / L-iň göçürmesini alandan soň balans, TT ABŞ-da görkezilen ähli bahalar;
8. Gaplamak jikme-jigi: kartonlara gaplanan, soň paletlere gaplanan;
9. Eltip beriş senesi: 30% öňünden töleg alandan 60 gün soň, şeýle hem nusgalary tassyklaýar;
10. Mukdar çydamlylygy: 15%


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary