Partlaýjy-proog turba birleşikleri

Gysga düşündiriş:

Takyk ölçegli, has gowy mehaniki hereket we berklik, gaz, suw, elektrik we ýag turba baglanyşyklarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Takyk ölçegli, has gowy mehaniki hereket we berklik, gaz, suw, elektrik we ýag turba baglanyşyklarynda giňden ulanylýar.

Faceerüsti bejermek:
Adaty ýerüsti bejergisi galvanizli.Şeýle hem, elektro-galvanizli edip bilýäris.Galvanizli gyzgyn çümdürmegiň poslama garşy ukyby elektro-galvanizden has gowudyr.Şeýle hem poroşok bilen örtülen ýüz bar.

Zawodymyz Hebeý welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde 35 ýyl ýerleşýär.
Esasy önümler, müşderileriň çyzgylaryna we nusgalaryna laýyklykda çeýe demir turba armaturlary, polat turba emzikleri, şlang gysgyçlary, howa şlangy birikdirmek we goşa bolt şlang gysgyçlary, elektrik geçiriji armaturlary, guýma önümleri we beýleki guýma önümleri.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary