Çalt jübütlemek

Gysga düşündiriş:

Esasan öndüren çalt birikdirmelerimiz jorap, hoz we gysgyçlar we ş.m. aýrylýar. Standardhli standart görkezijiler çyzgy dizaýnyna laýyklykda öndürilýär.Umuman aýdanyňda, ähli ölçegler takyk, sebäbi ýygnamak gaty möhümdir.Iberilmezden ozal ähli rozetka üçin hemmämiz 100% howa basyşyny barlaýarys.Surfaceerüsti gyzgyn we gara reňkli, gödek önümi hem eksport edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

1. Esasan öndüren çalt birikdirmeler jorap, hoz we gysgyçlar we ş.m. aýrylýar. Standardhli standart görkezijiler çyzgy dizaýnyna laýyklykda öndürilýär.Umuman aýdanyňda, ähli ölçegler takyk, sebäbi ýygnamak gaty möhümdir.Iberilmezden ozal ähli rozetka üçin hemmämiz 100% howa basyşyny barlaýarys.Surfaceerüsti gyzgyn we gara reňkli, gödek önümi hem eksport edýäris.

2. Çalt armaturlar polat, PE we beýleki turbalary birikdirmek üçin ulanylýar.

3.Material: Çeýe demir

4. Ölçegi bar: 1/2 '' - 2 ''

5. Üstünlik: öz dizaýn şertlerimiz bar, kämilleşdirip we täzeden seredip boljak galyndydaky islendik mesele.Mysal üçin, önüm meselesi käbirleriniň üstünde deşikler bar, eredilen demiriň birkemsiz gidip biljekdigine göz ýetirmek üçin galybyň üstünde azajyk ýasaýarys.käbiri taýýar önümleriň bahasy pes bolanda, guýma usulyna täzeden garadyk.

6. faceerüsti: gyzgyn galvanizli ýa-da gara.Gyzgyn dip sink örtügi: sink örtügi bilen gorag zerur bolan ýerinde sink örtügi gyzgyn suwa düşmek prosesi bilen ulanylar we aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir.

Synag üçin mazmun:

Synag elementleri:

Synag netijeleri:%

Pb Aýry-aýry ýagdaýlarda 1.8
Al <0.1
Sb <0.01
As <0.02
Bi <0.01
Cd <0.01
Cu <0.1
Sn <0.1

7. Iň ýokary iş temperaturasy: 80 ° C.

8. Satuwdan soňky hyzmat: Müşderi, syzmak, döwülmek, uly burun ýaly problema önümini tapsa, şol bir kwartany müşderä mugt iberip bileris.

Şertnama tölegleri: Önümleri öndürmezden ozal TT 30% öňünden tölemek we B / L-iň göçürmesini alandan soň balans, TT ABŞ-da görkezilen ähli bahalar;

9. Gaplamak jikme-jigi: kartonlara, soňra paletlere gaplanýar;

10. Eltip beriş senesi: 30% öňünden töleg alandan 60 gün soň, şeýle hem nusgalary tassyklaýar;

11. Mukdar çydamlylygy: 15%.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary