Amerikan standart zolakly çeýe demir turba armaturlary

Gysga düşündiriş:

Zawodymyz “Donghuan” çeýe demir guýma önümleri, SDH Amerikan standarty bilen galvanizli we gara reňkli demir turba armaturlaryny öndürmek üçin ökde.IS0 9001: 2008 laýyk gelýän hil ulgamyny döretdik we Kanadada, CEewropada we TSE Türkiýede CRN şahadatnamasyna eýe bolduk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Zawodymyz “Donghuan” çeýe demir guýma önümleri, SDH Amerikan standarty bilen galvanizli we gara reňkli demir turba armaturlaryny öndürmek üçin ökde.IS0 9001: 2008 laýyk gelýän hil ulgamyny döretdik we Kanadada, CEewropada we TSE Türkiýede CRN şahadatnamasyna eýe bolduk.

Annualyllyk önümçiligi 4000 mts, 1986-njy ýylda döredilen 280 adam bilen, köp sanly müşderini gazandyk.Mundan başga-da, müşderiniň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä Europeanewropa we Amerikan görnüşli birikdirmeler, gysgyçlar we beýleki guýma bölekleri öndürýäris

Teswirler

1.Malleable demir turba armaturlary, BS, IOT GOWY GALWANIZED;

2.FOB TIANJIN porty, Hytaý;

3. ABŞ-nyň dollarynda görkezilen ähli bahalar;

4. Kartonlara, soňra paletlere gaplanan;

5.Terms tölegi: 30% öňünden tölemek, iberilmezden 70%;

6. Eltip beriş wagty: T / T 30% öňünden tölenenden 45 gün soň;

7. Bahanyň hereket ediş möhleti: 10 gün.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň