DIN standart monjuk çeýe demir turba armaturlary

Gysga düşündiriş:

Elýeterli armaturalara tirsekler, teýler, birikdirmeler we tegelek flanesler we ş.m. girýär.Precokary takyk enjamlar hiliň kepili.Zawodymyz ilkinji bolup guýmak we galvanizasiýa etmek üçin elektrik peçini guýmak we galvanizasiýa etmek üçin ulanýar, sary gabyklara ulanylýan enjamlary kämilleşdirenimizden başga-da, içerde ýa-da daşarda tapawudy ýok täze guýma liniýasynyň öndürýän önümleri gaty tekiz we ýalpyldawuk. .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

1.Material: ASTM A 197, ASTM A47, DIN EN 1562

2. Ölçegleri: DIN EN 10242

3. Okuwlar: IS07-1, DIN 2999

4. Ölçegi bar: 1/8 '' - 6 ''

5. faceerüsti: galvanizli, gara, sink bilen örtülen

6. Çekip bolýan armaturalara tirsekler, teýler, birikdirmeler we tegelek flanesler we ş.m. girýär.Precokary takyk enjamlar hiliň kepili.Zawodymyz ilkinji bolup guýmak we galvanizasiýa etmek üçin elektrik peçini guýmak we galvanizasiýa etmek üçin ulanýar, sary gabyklara ulanylýan enjamlary kämilleşdirenimizden başga-da, içerde ýa-da daşarda tapawudy ýok täze guýma liniýasynyň öndürýän önümleri gaty tekiz we ýalpyldawuk. .Içki gabyklar täze guýma liniýasynda öndürilen önümlerde peýda bolmaz.hapalanmasy ýok we material düzümine gözegçilik etmek aňsat.IS0 9001: 2000 laýyk gelýän hil ulgamyny döretdik we Kanadada, CEewropada we TSE Türkiýede CRN şahadatnamasyna eýe bolduk.
7. Çekimli armaturlar adatça polat turbalary birikdirmek üçin ulanylýar.Şeýle-de bolsa, galvanizli ýumşak armatura galvanizli turba üçin ulanylýar.Çeýe demir turba armaturlary ýumşak armaturalaryň arasynda has ýygy duş gelýär we köp dürli görnüşde we ululykda bolýar.Bu enjamlar barada soragyňyz bar bolsa ýa-da birini satyn almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

8. SÖESTGI HASABATY

Düşündiriş: Çeýe demir turba armaturlary

Düşündiriş

Himiki aýratynlyklary

Fiziki aýratynlyklar

Lot No.

C

Si

Mn

P

S

Dartyş güýji

Uzalma

HEMMESI PALLET

2.76

1.65

0.55

0.07-den pes

0.15-den pes

300 Mpa

6%

9. Şertnama tölegleri: önüm öndürmezden ozal önümleriň 30% öňünden tölenmegi we B / L nusgasyny alandan soň balans, ABŞ-nyň dollarynda görkezilen ähli bahalar;

10. Gaplamak jikme-jigi: kartonlara, soňra paletlere gaplanýar;

11. Eltip beriş senesi: 30% öňünden töleg alandan 60 gün soň, şeýle hem nusgalary tassyklaýar;

12. Mukdar çydamlylygy: 15%.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň