Iki gezek bolt gysgyçlary

Gysga düşündiriş:

1. Içki ýüzünde goşa gysgyçlar bar
2. Bolt çeňňekleri deňleşdirilmezligi üçin berkidilýär
3. gysgyçlary sargyt etmezden ozal şlang OD-ny takyk ölçäň
4. Gysgyçlar üçin tork bahalary gury boltlara esaslanýar.Boltlarda çalgy ýagynyň ulanylmagy gysgyçlaryň işleýşine ýaramaz täsir eder
Iki gezek Bolt gysgyçlaryň ululygy sanawy aşakdaky ýaly:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

1. Içki ýüzünde goşa gysgyçlar bar

2. Bolt çeňňekleri deňleşdirilmezligi üçin berkidilýär

3. gysgyçlary sargyt etmezden ozal şlang OD-ny takyk ölçäň

4. Gysgyçlar üçin tork bahalary gury boltlara esaslanýar.Boltlarda çalgy ýagynyň ulanylmagy gysgyçlaryň işleýşine ýaramaz täsir eder

Iki gezek Bolt gysgyçlaryň ululygy sanawy aşakdaky ýaly:

Ady kody ululygy ululygy Bellik Reňk
goşa bolt gysgyç DB SL-22 20-22mm Eerlersiz Sary
goşa bolt gysgyç DB SL-29 22-29mm
goşa bolt gysgyç DB SL-34 29-34mm
goşa bolt gysgyç DB SL-40 34-40mm
goşa bolt gysgyç DB SL-49 40-49mm
goşa bolt gysgyç DB SL-60 49-60mm Uglerod polat eýerleri
goşa bolt gysgyç DB SL-76 60-76mm
goşa bolt gysgyç DB SL-94 76-94mm
goşa bolt gysgyç DB SL-115 94-115mm
goşa bolt gysgyç DB SL-400 90-100mm
goşa bolt gysgyç DB SL-525 100-125mm Çeýe demir eýerler Ak
goşa bolt gysgyç DB SL-550 125-150mm
goşa bolt gysgyç DB SL-675 150-175mm
goşa bolt gysgyç DB SL-769 175-200mm
goşa bolt gysgyç DB SL-818 200-225mm
goşa bolt gysgyç DB SL-988 225-250mm
goşa bolt gysgyç DB SL-1125 250-300mm
goşa bolt gysgyç DB SL-1275 300-350mm

6. goşa bolt gysgyçlary üçin görkezme Ilki bilen turbanyň ujuny barlaň we turbanyň tekizdigine göz ýetiriň, soňra iki gysgyç böleklerini deňleşdiriň we bolt dakyň we birleşdiriň, ahyrsoňy eliňiz bilen berkidiň, indiki boltuň bolt deşigine doly laýyk gelýändigine göz ýetiriň. .Wena ulanýandygyňyzy anyklaň.

7. SÖESTGI HASABATY

Düşündiriş: Iki gezek bolt gysgyçlary

Düşündiriş

Himiki aýratynlyklary

Fiziki aýratynlyklar

Lot No.

C

Si

Mn

P

S

Dartyş güýji

Uzalma

HEMMESI PALLET

2.76

1.65

0.55

0.07-den pes

0.15-den pes

300 Mpa

6%

8. Şertnama tölegleri: önüm öndürmezden ozal önümleriň 30% öňünden tölenmegi we B / L-iň göçürmesini alandan soň balans, TT ABŞ-da görkezilen ähli bahalar;

9. Gaplamak jikme-jigi: kartonlara, soňra paletlere gaplanýar;

10. Eltip beriş senesi: 30% öňünden töleg alandan 60 gün soň, şeýle hem nusgalary tassyklaýar;

11. Mukdar çydamlylygy: 15%.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň